Een driehoek, die altijd in de linkerbovenhoek hangt Een driehoek, die altijd in de rechterbovenhoek hangt

Wat is een digital agency?

Als je op zoek bent naar een bedrijf dat je kan helpen met je website, online strategie, digitale marketing of voor het bouwen van een applicatie dan ben je de sjaak. Want een korte zoektocht zal je direct confronteren met heel veel verschillende termen. Van digital agency tot webbureau. Van ontwerpbureau tot advertising agency. Veel begrippen. Vaak ook nog eens vergezeld met bijvoeglijke naamwoorden. Maar wat is nou een digital agency? En hoe verschilt een digitaal bureau van een creative agency?

Je vind de meest uiteenlopende benamingen voor bedrijven die ‘iets met digitaal’ doen. Dat kunnen dienstverleners zijn die werkzaam zijn op het gebied van digitale marketing, IT-infrastructuur, ontwikkeling of ontwerp van websites of het ontwikkelen van maatwerk software. En het leuke is: voor heel veel van die termen is geen eenduidige definitie.

Zo wordt de term ‘digital agency’ breed gebruikt. Ook in Nederland. Zelfs internationaal is er een groot verschil in gebruik. Tijd dus voor een heldere omlijning. Voor eens en altijd.

Digitale vakgebieden

Om tot een heldere definitie te komen nemen we eerst de dienstverlening van soortgelijke bedrijven onder de loep. Deze bureaus (of studio’s of consultants, of hoe ze zichzelf ook noemen) hebben één ding gemeen; ze zijn werkzaam binnen één of meer van de volgende (vak)gebieden:

  • Strategie (bijvoorbeeld advies, onderzoek, planning)
  • Ontwerp (UX-design, visueel ontwerp, concept)
  • Technologie (development, infrastructuur, data)
  • Advertising (promotie, PR, marketing services)

Specialisme en accenten

Maar met een lijstje van diensten ben je er nog niet. Want de verschillen in benaming zitten juist in de verhouding tussen deze gebieden, het specialisme, of accenten die een bureau legt binnen de dienstverlening naar klanten. De DDA, de branchevereniging van digitale bureaus gebruikt de volgende definitie:

“Digitale bureaus zijn geen consultancy clubs (die adviseren over het digitale domein) en ook geen reclamebureaus (die hun uitingen deels via het digitale kanaal uitzenden). We zijn makers. Bouwers. Uitvinders.”

Nog niet een echt heldere definitie eigenlijk. Al klinkt uitvinders cool. Wel kunnen we al twee soorten bureaus omschrijven die zeker niet vallen onder de definitie:

Adviesbureau (Consulting Agency)

Adviesbureaus zijn geen digital agencies. De focus bij binnen deze bedrijven ligt voornamelijk op onderzoek en strategie. En hoewel de dienstverlening soms veel verder gaat dan advies is het wel de kern van de dienstverlening.

Reclamebureau (Advertising Agency)

Reclamebureaus zijn zich de afgelopen jaren natuurlijk ook steeds meer op de digitale kanalen gaan richten. Toch ligt de focus binnen dit soort bedrijven meestal meer op marketing, marketingcommunicatie, PR en vaak ook nog grafisch ontwerp. Daarbij worden zowel off- als online kanalen gebruikt. Vaak worden de diensten die een digital agency aanbiedt ook aangeboden. Al zal een reclamebureau ook samenwerken met partners op dit gebied om deze projecten te realiseren.

Zo verder redenerend komen er best veel bureau’s en soorten bedrijven voor die de diensten van een digital agency aanbiedt maar dit niet zijn. Door ook naar het soort opdrachtgevers te kijken én te kijken naar het bedrijfsmodel zou je tot de volgende indeling kunnen komen.

Ontwerpbureau (Design Agency, Branding Agency)

Ontwerpbureaus zijn werkzaam op het gebied van concept en ontwerp. Dit kan zowel op digitaal vlak als drukwerk zijn. Branding is dikwijls een onderdeel van de diensten net als advies en strategie binnen het vakgebied. Voor technische implementatie of advertising wordt met partners gewerkt. Ontwerp is de core-business van ontwerpbureau.

Interactief bureau (Interactive Agency, Crossmedia Agency)

Binnen een interactief bureau wordt gewerkt aan digitale ervaringen op het snijvlak van innovatieve technologie, design en multimedia. Opdrachtgevers zijn vaak reclamebureaus. Soms worden complete sites opgeleverd. Niet zelden ligt de nadruk op een bepaald element binnen een site of campagne. Video en motion design maken regelmatig deel uit van de werkzaamheden.

Engineering Agency (Webdevelopment, Software Agency, technisch webbureau)

Development, technologie en code. Deze bureaus richten zich puur op onderliggende techniek van digitale oplossingen. Denk hierbij aan de meer technisch complexe projecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende codetalen, tools, systemen, technieken en platformen. Ook wordt er soms strategisch advies gegeven. Dit beperkt zich dan tot zaken op het gebied van technologie.

Creativiteit, ROI-based en nog meer verwarring

Zoveel smaken zoveel namen. En in een sector waarin creativiteit ook sterk vertegenwoordigd is komt je soms hele bijzondere omschrijvingen tegen. Zoals ‘Codenerds’ en ‘Ontwikkelhelden’ voor Engineering Agencies. Rond het woord ‘marketing’ kom je weer vaak veel bijvoeglijke naamwoorden tegen: ‘Full Service Datadriven ROI-based Marketing Agency’ bijvoorbeeld...

Engelse leenwoorden

Opmerkelijk ook dat veel termen leenwoorden uit het Engels zijn. In dit artikel hebben we waar mogelijk Nederlandse termen gebruikt, maar de Engelse vermeld.

Praktisch

Engelse termen dekken in veel gevallen de lading beter. Niet gek, want veel termen binnen de beschreven vakgebieden hebben hun oorsprong in de VS. Bovendien geven (nog meer) Nederlandse termen kans op nog meer verwarring. Want weet jij het verschil tussen: een webbureau, internetbureau of online bureau? Niet leuk voor taalpuristen, maar wel zo praktisch.

Design Innovation

Bureaus die zich richten op design innovation zetten ontwerp en kennis in om innovatieve producten en ideeën te ontwikkelen. Dat kunnen ook digitale oplossingen zijn. Voor het ontwikkelen van prototypen en ideeën worden in veel gevallen alle gebieden ingezet, maar de grootste nadruk ligt op strategie en ontwerp.

Creatief Bureau (Creative Agency)

Een creatief bureau is een vrij generieke naam. Je vindt de benaming namelijk ook in totaal andere branches en binnen een keur aan vakgebieden. Binnen dit blog wordt natuurlijk een bureau bedoeld dat zich exclusief richt op digitale (eind)producten. De werkzaamheden lijken op die van een reclamebureau: copy, concept, strategie, marketing en productie. Maar dan dus alleen op digitale (meestal internet) kanalen. Meestal richt een creatief bureau zich meer op de visuele en creatieve aspecten. Techniek en strategie zijn secundair.

Digital Marketing Agency

Digital Marketing Agencies werken onder meer aan online marketingcampagnes, Search Engine Optimalisation (SEO), Search Engine Advertising (SEA), conversie optimalisatie, e-mailmarketing en leadgeneratie. Strategie en Advertising zijn de belangrijkste speerpunten. Op technisch vlak wordt er veel gebruik gemaakt van bestaande oplossingen. Projecten hebben altijd een marketingdoelstelling en zijn vaak campagnematig.

Natuurlijk is bovenstaande opsomming bedrijven en benamingen niet compleet. Maar het geeft wel een goed beeld waar de verschillen liggen tussen bedrijven die werkzaam zijn op het online, web of digitale vlak.

Wat is dan een Digital Agency?

Met bovenstaand segmentatie weten we in ieder geval wat een digital agency niet is. Volgens Corri Loschuk, creative director van het Australische bureau Upanup is de definitie van een digital agency:

“Een bedrijf dat creatieve, strategische en technische ontwikkeling van op schermen gebaseerde producten en diensten aanbiedt.”

Dat is misschien een beetje kort door de bocht. En uit 2012. Zeker gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren en steeds meer specialistische insteek van bureaus.

In aanvulling op bovenstaande definitie en in vergelijking met de andere type’s bureaus richt een digital agency zich op meer complexere digitale projecten waar verschillende disciplines samenkomen.

De aandacht ligt op de bouw van platformen of producten. Een digital agency speelt vaak een rol binnen het opzetten en uitvoeren van een digitale strategie van hun klanten. Gezien de aard van de projecten zijn klantrelaties vaak langdurig.

Projecten kunnen een marketing- of bedrijfsmatige doelstelling hebben. Door accentverschillen in de dienstverlening of expertise kun je ook nog onderscheid maken tussen ‘gewone’ digital agencies, full service digital agencies en digital product agencies.

Full Service Digital Agency

Een full service digital agency onderscheidt zich allereerst door de bedrijfsgrootte van een ‘gewone’ digital agency. Het zijn vaak de grotere bedrijven binnen de industrie.

Binnen deze bedrijven ligt de aandacht meer op marketingdoelstellingen en grote campagnes. Ondanks dat alle vakgebieden aan bod komen en alle disciplines in huis zijn komt een groot gedeelte van de omzet in de meeste gevallen uit advertising.

Digital Product Agency

Een digital product agency heeft dezelfde competenties als een ‘gewoon’ digital agency. Wat deze bedrijven onderscheidt is dat ze zich meer toeleggen op de ontwikkeling van digitale producten voor klanten of zichzelf. Denk daarbij aan plugins, chatbots, Software as a Service (SAAS), etc.

Wrap-up

Veel soorten bedrijven houden zich bezig met ontwikkeling van digitale producten of diensten. En dat zullen er steeds meer worden. Door de snelle ontwikkeling van het vakgebied en markt is een concrete afbakening soms moeilijk. Ook nog omdat er steeds meer specialisaties en toepassingen van 'digitaal’ zijn.

Dit overzicht is dan ook niet uitputtend, maar poogt vooral een inzicht te geven in de verschillen en overeenkomsten tussen bedrijven die actief zijn op het snijpunt van IT, business, data, internet, digitale marketing en software.

En ben je op zoek naar een digital agency? Je bent welkom bij Superlatief! Met een vriendelijk team ontwikkelaars, ontwerpers en strategen werken we dagelijks aan meerwaarde voor onze klanten.